Podstawowe informacje dla budujących

Pompy Ciepła są wynalazkiem ostatnich lat, a ich wzrastająca popularność jest wynikiem poszukiwań bezpiecznych instalacji grzewczych, ekologicznie czystych – dzięki pominięciu procesu spalania paliw kopalnych: gazu, oleju, węgla. Ich instalacja – bez zbiorników oleju, komina, konserwacji i obsługi- w przeciwieństwie do innych kotłowni, nie stwarza żadnego zagrożenia wybuchem i pożarem – w pełni zabezpiecza komfort ich użytkowników. Jest też całkowicie bezobsługowa- programowalna. Sterownik elektroniczny pompy ciepła informuje użytkownika o wszystkich procesach podczas pracy, niezbędnych dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

W budownictwie jednorodzinnym rozproszonym istnieją rozmaite opcje wyboru źródła ciepła do ogrzewania budynku: pompy ciepła, kominek, kolektor słoneczny, klimatyzacja, odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń – rekuperator powietrza Można się zdecydować na wzajemne skojarzenie kilku źródeł ciepła łącznie.

Elementem koniecznym do zastosowania pomp ciepła jest ustalenie sposobu pozyskania ciepła. W większości przypadków decydują o tym warunki usytuowania budynku, ale praktycznie sprowadza się to do pozyskania ciepła z wody studziennej (układ dwóch studni lub wymiennik ziemny zakopany na terenie działki). Należy zadbać o to na etapie projektu.

Wewnętrzne instalacje ogrzewania to: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie ścienne, grzejniki płytowe, grzejniki wentylatorowe, klima-konwektory, nagrzewnice zaprojektowane dla niskich parametrów, co jest szczególnie ważne w przypadku pomp ciepła.