Budynki standardowe, energooszczędne i pasywne

Poniżej przedstawiony jest wykres rys.2 jak przedstawiał się wskaźnik zapotrzebowania na ciepło w latach ubiegłych. Ma to bezpośrednie przełożenie na rodzaj zastosowanej technologii i grubości ocieplenia ścian i sposobów ociepleń.

W literaturze fachowej zajmującej się izolacjami przeprowadzono analizę audytorską projektowanych budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej zaprojektowanych w technologii tradycyjnej, budynków dwu i trzy kondygnacyjnych bez podpiwniczenia. Celem analizy było wykazanie możliwości zmiany klasy energetycznej budynku przez: zmianę jakości materiałów izolacyjnych, postawienie wymagań dla stolarki okiennej, zastosowanie ciepłej ramki, eliminację niepotrzebnych słupków szprosów.oraz przewymiarowanie powierzchni stolarki okiennej przez architektów.

rys2

Analizie poddano projekt domu wielorodzinnego, który wg projektu ustawy należałoby zakwalifikować do klasy E. Przyjęto zmiany izolacji zamiast wełny mineralnej zastosowano styropian o lepszych parametrach λ=0,031 W/m2mK, jednocześnie zwiększając grubość izolacji o 6-8 cm. na każdej przegrodzie zewnętrznej, zmniejszając nieznacznie powierzchnię zewnętrzną stolarki okiennej. Wybrano okna na profilu drewnianym z potrójną szybą, okna wyposażono w rolety. Współczynniki przenikania ciepła uległy zmianie Uściany 0,456 na U*=0,150 W/m2KUokna=1,9 na U*=0,900 W/m2K, Strop nad piwnicą U=0,408W/m2K na U*=0,190 W/m2K.

Wobec powyższych zmian wskaźnik zapotrzebowania na ciepło zmniejszono z EA=114 kWh/m2 rok na EA*=54,9 kWh/m2 rok oraz z EV=42,22kWh/m3rok na EV*=21,09 kWh/m3rok W budynku po zmianach otrzymano budynek klasy B, co jest konsekwencją zmniejszenia zużycia energii o 50%.

W literaturze dość swobodnie operujemy pojęciem budynku energooszczędnego i pasywnego Ale gdy przejdziemy do szczegółowej analizy to okaże się: Budynek energooszczędny to: ściany zewnętrzne U≤0,2 W/m2K , co wymaga izolacji ścian zewnętrznych o grub. 20cm. Izolacja dachu o grub. 30cm. Likwidacja mostków cieplnych i szczelność budynku. Tu trzeba spełnić warunek oraz wykonać badania szczelności i przy różnicy ciśnień = 50 Pa, pomiędzy wnętrzem domu i zewnętrznie powinno przepłynąć więcej niż 1,5 kubatury wewnętrznej pomieszczeń domu. Ważnym elementem budynku są okna, wymagania będą ujęte w Rozporządzeniu MI a dla domu energooszczędnego U/oszklenia ≤1.0 Wm2K, ramy ≤1,3 Wm2K, całego okna Uo≤1,3 Wm2K Przepuszczalność promieniowania słonecznego ≥55 oraz ciepłe ramki dystansowe. Niestety producenci podają tylko szyby, a potwierdzenie tych parametrów certyfikatem do projektowania nigdy nie ma zastosowania. Wentylacja w budynku powinna być w układzie N-W z rekuperacją powietrza, a w przypadku Pompy ciepła połączona z regeneracją wymiennika ziemnego.

Projekt rozporządzenia MI, który będzie określał zaostrzenie wymagań w zakresie izolacyjności ścian, podłóg na gruncie w ogrzewanych pomieszczeniach, szczelności przegród okiennych i drzwiowych Projekt rozporządzenia będzie poddany szerokim konsultacjom przez projektantów wykonawców Izby Budowlanej, Politechnikę. Projekt umieszcza się na stronie ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej.