NIBE ACS 45

nibe_acS_45

NIBE ACS 45

NIBE ACS45 – system chłodzenia pasywnego/aktywnego NIBE F1345

Kategoria:

Opis produktu

To wyposażenie dodatkowe umożliwia F1345 sterowanie produkcją ciepłą i chłodzeniem niezależnie od
siebie.
Poza tym wyposażeniem dodatkowym (w zależności od rozwiązania) niezbędne mogą być zawór zmiany
kierunku przepływu, pompa obiegowa, zawór mieszający i system dystrybucji dla chłodzenia.
System chłodzenia zapewnia chłodzenie z obwodu kolektora przy użyciu pompy obiegowej i przez zawór
mieszający.
Chłodzenie pasywne zachodzi bez pracy sprężarki a chłodzenie aktywne kiedy sprężarka pracuje.
Aby instalacja mogła pracować czynnik grzewczy musi swobodnie przepływać, na przykład przy użyciu
zbiornika do chłodzenia.
Tryb chłodzenia jest włączany przez temperaturę zmierzoną czujnikiem zewnętrznym i dowolnymi
pokojowymi czujnikami temperatury, sterownikami pokojowymi lub oddzielnymi czujnikami pokojowymi do
chłodzenia (jeśli na przykład dwa różne pomieszczenia mają być ogrzewane lub chłodzone w tym samym
czasie).
Kiedy wymagane jest chłodzenie włączane są zawór zmiany kierunku przepływu dla chłodzenia i pompa
obiegowa czynnika dolnego źródła. Zawór mieszający reguluje przepływem zgodnie z czujnikiem
chłodzenia i wartością nastawy chłodzenia, która jest definiowana przez wybraną krzywą chłodzenia.
Stopnio-minuty są obliczane w odpowiedzi na wartość na wyjściu czynnika obiegu dolnego źródła
zmierzoną przez zewnętrzny czujnik temperatury i wartość nastawy chłodzenia. Tryb chłodzenia w którym
się znajduje instalacja zgodnie z ustawieniami menu jest określany na podstawie stopnio-minut.

Pliki do pobrania

Instrukcja ACS 45 – chłodzenie pasywne/aktywne