O nas

Firmę instalacyjną prowadzę od 1997r. Poprzedzając tą działalność wieloletnią praktyką w biurze projektów. Jestem inżynierem , członkiem Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa , posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa instalacji bez ograniczeń. Kilkadziesiąt zaprojektowanych i wykonanych kompletnych instalacji z pompami ciepła , znajomość rozwijającego się rynku pomp ciepła od 1998r.

Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie budowlanym jest odpowiedzialnością zawodową i to może stanowić może dla Państwa kryterium w wyborze wykonawcy lub projektanta.

Przez ostatnie lata na polskim rynku dokonał się wielki postęp i ogromna popularność odnawialnych źródeł energii – pomp ciepła, zwiększający się popyt uruchomił wzrost produkcji, nowych producentów ,konkurencję i niestety wykonawców bez doświadczenia i kwalifikacji.

Tylko nieliczne firmy mogą się wykazać tak dużym doświadczeniem w realizacji pomp ciepła i ich wynikami w eksploatacji.

Należę do Polskiego Stowarzyszenia Instalatorów Pomp Ciepła organizacja która skupia instalatorów z Polski z co najmniej 10 letnim doświadczeniem.

Właściwie zaprojektowany system pozyskania ciepła przez wymienniki ziemne, właściwie dobrana pompa, oraz solidne wykonawstwo instalacji zapewniają użytkownikowi wieloletnią eksploatację pompy ciepła z dobrymi parametrami i bezawaryjną pracą.

Dla mnie jako wykonawcy a dalej dla użytkownika jest bardzo ważne , aby producent pomp ciepła był jest w sposób trwały umocowany na polskim rynku np.w postaci spółki NIBE BIAWAR. Zapewniając za pomocą autoryzowanych wykonawców ,serwisantów w poszczególnych województwach , jak również kompleksowe wsparcie techniczne w postaci własnego zespołu doradców i serwisu zakładowego.Pompy NIBE są produkowane w Szwecji i jest to gwarancja wysokiej jakości wyrobu.