Strona główna
Wstęp
Podstawowe informacje
dla budujących
Zapytanie ofertowe

Pompy ciepła są obecnie jednym z najnowocześniejszych rozwiązań w systemach grzewczych. Swoją popularność zawdzięczają bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniom (dzięki pominięciu procesu spalania paliw kopalnych: gazu, oleju, węgla). Ich instalacja - bez zbiorników oleju, komina, konserwacji i obsługi - w przeciwieństwie do innych kotłowni, nie stwarza żadnego zagrożenia wybuchem i pożarem.

Zastosowanie tej technologii daje klientowi poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach: bezpieczeństwa użytkowania, komfortu cieplnego oraz łatwości użytkowania (bezobsługowość). Ten ostatni czynnik realizowany jest poprzez zaprogramowanie pompy ciepła. Sterownik elektroniczny pompy ciepła informuje użytkownika o wszystkich procesach podczas pracy, niezbędnych dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody.

W budownictwie jednorodzinnym rozproszonym istnieją rozmaite opcje wyboru źródła ciepła do ogrzewania budynku: pompy ciepła, kominek, kolektor słoneczny, klimatyzacja, odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń - rekuperator powietrza. Można również zdecydować się na wzajemne skojarzenie kilku źródeł ciepła łącznie.

Elementem koniecznym by zastosować pompę ciepła jest ustalenie sposobu pozyskania ciepła, tak zwanego "dolnego źródła". W większości przypadków decydują o tym warunki usytuowania budynku, ale często praktycznie sprowadza się to do układu pozyskującego ciepło z gruntu. W zależności od warunków hydrogeologicznych takie dolne źródło może być zrealizowane w postaci układu dwu studni, lub wymiennika poziomego lub pionowego. Należy zadbać o to na etapie projektu, gdyż zbyt mała powierzchnia działki wyklucza użycie wymmiennika poziomego, choć nie ogranicza w żaden sposób zastosowania sond pionowych czy układu studni.

Wewnętrzne instalacje ogrzewania mogą być dowolne, pod warunkiem że zostały zaprojektowane dla pracy przy niskich temperatury zasilania i powrotu. Optymalnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe ze względu na jego własność akumulacji ciepła, można też zastosować: ogrzewanie ścienne, grzejniki płytowe, grzejniki wentylatorowe, klima-konwektory, nagrzewnice pod warunkiem że zostaną zaprojektowane dla niskich parametrów.